Lily Lamp
+9
Остапенко Алексей
Дмитренко Елена
Французова Ольга
Published:
6/11/2010, 9:42:39 AM
А стекло чейнинское, американское или брянское?🤝
6/11/2010, 10:30:31 AM
+1
Reply
красиво🤝
6/11/2010, 1:47:34 PM
+1
Reply
Скло американське. Переважно \"Спектрум\" та \"Вісмах\".
6/14/2010, 8:44:11 AM
+1
Reply
Прелестно!
12/4/2010, 12:29:53 AM
+1
Reply
Please, to send comment here