March on the Volga. etude.

March on the Volga. etude.
+14
Сергієнко Віта
Кобузан Дмитро
Атаманський  Святослав
Published:
3/18/2021, 6:52:56 PM

Красиво!! 🙂🤝🤝

3/18/2021, 7:18:17 PM
+1
Reply

Благодарю , Дмитро , за внимание и приятный отзыв!🤝🤝🙄

3/18/2021, 7:42:34 PM
+1
Reply

Святослав! Лилия! Каролина! Благодарю Вас за внимание!🤝🤝🤝🙄

3/19/2021, 9:10:36 AM
+1
Reply
Please, to send comment here