St. Spiridon of Trimifunt

St. Spiridon of Trimifunt
+6
Демко Олег
Ботнар Юрій
Вотякова Ирина
Published:
1/31/2016, 12:46:00 PM

свт.Спиридон моли Бога о нас!!!

2/12/2019, 7:02:27 AM
+1
Reply
Please, to send comment here